Oudervereniging

Iedere ACCENT-school heeft een Oudervereniging met eigen statuten. De Oudervereniging vormt een zelfstandige rechtspersoon binnen de stichting ACCENT.
Oudervereniging_2017

De Oudervereniging houdt zich bezig met:

  • Het organiseren van allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten in samenspraak met de school.
  • Het klankborden van de schooldirecteur over diverse onderwerpen. 


Daarnaast heeft de Oudervereniging enkele belangrijke bevoegdheden. Zoals instemmingsrecht bij wijziging van de grondslag van de stichting, adviesrecht bij benoeming van de schooldirecteur en de mogelijkheid om het enqueterecht uit te oefenen.
Ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging van de school waar hun kinderen als leerlingen zijn ingeschreven. Het lidmaatschap is vrijwillig. 
De oudervereniging heeft een belangrijke taak bij alles wat in en om de school geregeld moet worden ter ondersteuning van de leerkrachten.
De samenstelling van het bestuur van de oudervereniging is als volgt:

Naam   Telefoonnummer
Aline Nederlof (voorzitter)  0315-652064
José Hermanns (secretaris)  0315-652497
Geraldo Ruesink (penningmeester)  0315-652212
Bitja Doornenbal  0315-653667
Annemarie Bluemink  0315-651099
Sophia van Duivenboden  0315-654558
Melanie Bongers  0049-2873949753
Rinske Colenbrander  06-20544092
Dennis Heersink  06-53951000
Steffan Rexwinkel                              0315-656811