Tevredenheidsonderzoeken

Op deze pagina kunt u de meest recente tevredenheidsonderzoeken inzien.


In voorjaar 2016 is er onder ouders, medewerkers en leerlingen een tevredenheidsonderzoek gehouden door B&T Organisatieadvies.

We zijn trots op de uitslagen van dit onderzoek. Ouders waarderen ons met een rapportcijfer 8,2 en leerlingen met een 8,1.


Bekijk hier de samenvatting van het tevredenheidsonderzoek.