Berengroep

De Berengroep is een peuterplus groep voor kinderen van ongeveer 3,5 jaar tot 4 jaar. Deze groep is geopend in de ochtenden en naast de activiteiten op de groep, nemen de peuters van de Berengroep ook regelmatig deel aan activiteiten op school en spelen ze buiten op het schoolplein samen met de leerlingen van groep 1 en 2. Op de Berengroep wordt ook VVE geboden.

We bieden 46 weken opvang aan kinderen van ouders die niet werken en in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. 52 weken opvang bieden we aan kinderen van werkende ouders, die recht hebben op kinderopvangtoeslag.