Muizen

In de muizengroep vindt voornamelijk dagopvang van 0-2 jaar plaats.

Verschillende pedagogisch medewerkers begeleiden deze groepen.

Muizen