Zeepaardjes

De Zeepaardjesgroep is een peuteropvanggroep. In deze groep zitten kinderen van 2 tot 4 jaar, die gedurende de dagen dat ze aanwezig zijn, een ontwikkelingsgericht aanbod krijgen. In deze groep zitten kinderen die 40 weken opvang afnemen, alsook kinderen die 52 weken opvang afnemen. Bij de optie van 52 weken wordt het voorschools aanbod gecombineerd met dagopvang.