Kalender

Week 20

 • Hoofdluiscontrole maandag 13 mei 2019

 • Schoolkamp groep 8 dinsdag 14 mei 2019 t/m vrijdag 17 mei 2019

Week 21

 • Vergadering IKC raad dinsdag 21 mei 2019

 • Vergadering oudervereniging woensdag 22 mei 2019

 • Sportdag groep 7 donderdag 23 mei 2019

 • Schoolreis groep 1 t/m 7 vrijdag 24 mei 2019

 • Sportdag groep 8 vrijdag 24 mei 2019

Week 22

 • Studiedag team woensdag 29 mei 2019

Vakanties

 • Hemelvaartsvakantie 30-05-2019 t/m 31-05-2019
 • Pinkstervakantie 10-06-2019 t/m 11-06-2019
 • Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Studiedagen

Dit zijn vrije dagen voor alle leerlingen!

 • woensdag 29 mei 2019
 • dinsdag 09 juli 2019