Samenwerking met Estinea

Mensen met een (verstandelijke) beperking doen volop mee in de samenleving. Vanaf maart 2013 is dat ook het geval binnen ons integraal kindcentrum.
De Bosmark is hiertoe een samenwerking aangegaan met Estinea. Deze organisatie ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente bij wonen, leren en werken. Een aantal cliënten verricht werkzaamheden binnen ons IKC. Ze gaan bijvoorbeeld planten water geven, het schoolplein onderhouden, ramen wassen en helpen met voorbereidende werkzaamheden voor de onderbouw. Zij worden hierin begeleid door een professionele begeleider van Estinea.
Als IKC zijn we blij met de samenwerking. Mensen met een (verstandelijke) beperking horen erbij en leveren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo een waardevolle bijdrage in de maatschappij. Voor onze leerlingen is het een mooie kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met een groep mensen met wie ze anders niet zo snel in contact zouden komen.
De cliënten van Estinea zullen op dinsdag en donderdag aanwezig zijn binnen ons IKC. Onderstaand een foto van de groep die op dit moment werkzaam is op de Bosmark.

bosmark

Zorgproject Slingeland Ziekenhuis

Sponsoring Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!