Schoolplan

Via deze link kunt u het schoolplan van de Bosmark inzien. Dit plan is specifiek voor het onderwijs van ons IKC.