Oudervereniging

Iedere Accentschool heeft een oudervereniging met eigen statuten. De oudervereniging vormt een zelfstandige rechtspersoon binnen de stichting Accent.
ov-team

De oudervereniging houdt zich bezig met:

  • Het organiseren van allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten in samenspraak met de school.
  • Het klankborden van de schooldirecteur over diverse onderwerpen. 


Daarnaast heeft de oudervereniging enkele belangrijke bevoegdheden. Zoals instemmingsrecht bij wijziging van de grondslag van de stichting, adviesrecht bij benoeming van de schooldirecteur en de mogelijkheid om het enqueterecht uit te oefenen.
Ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging van de school waar hun kinderen als leerlingen zijn ingeschreven. Het lidmaatschap is vrijwillig. 
De oudervereniging heeft een belangrijke taak bij alles wat in en om de school geregeld moet worden ter ondersteuning van de leerkrachten.
De samenstelling van het bestuur van de oudervereniging is als volgt:

Naam   
Bertine Kleinhesselink(voorzitter)  
Geraldo Ruesink (penningmeester)  
Annemarie Bluemink (secr)  
Nina Liebrand  
Lammert van Wijk
Miranda van Leeuwen  
Regina Weijers-Eringfeld  
Rob Bussink  
 
 
 

Jaarverslag oudervereniging de Bosmark 2021-2022