Oudervereniging

Iedere ACCENT-school heeft een Oudervereniging met eigen statuten. De Oudervereniging vormt een zelfstandige rechtspersoon binnen de stichting ACCENT.
Oudervereniging_2017

De Oudervereniging houdt zich bezig met:

  • Het organiseren van allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten in samenspraak met de school.
  • Het klankborden van de schooldirecteur over diverse onderwerpen. 


Daarnaast heeft de Oudervereniging enkele belangrijke bevoegdheden. Zoals instemmingsrecht bij wijziging van de grondslag van de stichting, adviesrecht bij benoeming van de schooldirecteur en de mogelijkheid om het enqueterecht uit te oefenen.
Ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging van de school waar hun kinderen als leerlingen zijn ingeschreven. Het lidmaatschap is vrijwillig. 
De oudervereniging heeft een belangrijke taak bij alles wat in en om de school geregeld moet worden ter ondersteuning van de leerkrachten.
De samenstelling van het bestuur van de oudervereniging is als volgt:

Naam   Telefoonnummer
Aline Nederlof (voorzitter)  0315-652064
Sophia van Duivenboden (secretaris)  0315-654558
Geraldo Ruesink (penningmeester)  0315-652212
Bitja Doornenbal  0315-653667
Annemarie Bluemink  0315-651099
Steffan Rexwinkel  0315-656811
Melanie Bongers  0049-2873949753
Bertine Kleinhesselink  06-13760994
Frank Hengeveld  0315-655093