Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel. Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs! De scholen van Accent participeren in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: Doetinchem en de Oost Achterhoek. Beide samenwerkingsverbanden omarmen de doelstelling om het onderwijs voor iedere leerling zo gewoon mogelijk en zo nabij mogelijk te organiseren. Deze doelstelling is gebaseerd op de gedachte dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar het Speciaal Onderwijs werden verwezen, gaan naar onze reguliere basisscholen. Onze speciale basisschool nieuwHessen biedt daarbij als complementaire school onderwijs aan kinderen met complexere onderwijsbehoeften. 

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van iedere leerling hanteren we een duidelijke 1-zorg route.
In de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden wordt de gewenste onderwijskwaliteit beschreven. De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Doetinchem en de Oost Achterhoek zijn te vinden op de website van Accent (onder het kopje Onderwijs).

In het schoolondersteuningsprofiel van de Bosmark kunt u lezen hoe op ons IKC vorm wordt gegeven aan Passend Onderwijs. U leest daar ook welke extra expertise de school heeft.