Ziekmelden leerling

Indien uw kind ziek is, wilt u dat dan voor schooltijd aan ons melden? Dat kan telefonisch, per mail of via de app Parro, Als een dokters- of tandartsbezoek onder schooltijd moet plaatsvinden, is het de bedoeling dat u zelf uw kind van school komt halen. Onder schooltijd worden geen kinderen alleen naar huis gestuurd in verband met onze verantwoordelijkheid.

Indien u ons per e-mail laat weten dat uw kind ziek is wilt u dan de volgende gegevens vermelden:
• naam van het kind
• in welke groep uw kind zit
• vanaf welke datum uw kind ziek is en uw eigen naam.

Dokters-, tandartsbezoek of anders

Indien uw kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet stellen wij het bijzonder op prijs dat van te voren van u te vernemen. Ook als uw kind om andere redenen niet aanwezig kan zijn horen we dit graag.