Ga mee met onze coaches!

Binnen Zonnekinderen leveren coaches een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van sport, natuur, cultuur en multimedia. Zij organiseren en stimuleren activiteiten op alle locaties. Ook op IKC de Bosmark zijn zij regelmatig aanwezig. Zowel kinderen in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang worden gemotiveerd om lekker actief, bij voorkeur buiten, bezig te zijn. Onze nieuwste coach is de Bolle Buiken en Babycoach, deze coach is er voor de jongste kinderen, de baby’s en de dreumesen, maar oook voor jonge en aanstaande ouders. 

Alle coaches zorgen ook voor het coachen van de pedagogisch medewerkers op de locatie, zodat het aanbieden van kwalitatieve activiteiten op het gebied van sport, cultuur en natuur en avontuur een vast onderdeel van het aanbod wordt.

 Groepsfoto_2018_verkleind

Sportcoach
De Sportcoach zorgt voor een dagelijks aanbod van sport- en spelactiviteiten. Ook wordt er samengewerkt met de plaatselijke sportverenigingen, zodat kinderen door middel van clinics, materiaal- en accommodatiegebruik kennis kunnen maken met verschillende sporten.

Natuurcoach
Onze Natuurcoach heeft een Landrover ter beschikking en trekt daar samen met de kinderen de natuur mee in. Ze gaan naar een bos, park, waterplas of een andere avontuurlijke plek, om de natuur te ervaren en beleven.

Cultuurcoach
De Cultuurcoach geeft enthousiast vorm aan de pijler cultuur. Zij verzorgt toneel- en dansactiviteiten, maar voorziet ook in een aanbod op het gebied van onder andere schilderen, boetseren of muziek Uiteraard zorgt de cultuurcoach dat feestdagen, cultuurgewoontes en maatschappelijke actualiteiten niet onopgemerkt blijven. Aan speciale gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardag, Vader- en Moederdag, Kinderboekenweek en Dierendag wordt aandacht geschonken. 

Multimediacoach
Multimedia neemt een steeds grotere plaats in in het leven van kinderen. Dagelijks komen ze in aanraking met tablets, camera's, Wii en Playstation en ook de mogelijkheden van internet en social media worden ontdekt en benut. Onze Multimediacoach is altijd op zoek naar de nieuwste gadgets, activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van multimedia. hiervoor werkt ze onder andere samen met de Mediamarkt. Een game ontwerpen, filmpjes maken of een bezoek aan de radiostudie, het hoort allemaal bij onze multimediacoach!

Bolle Buiken en Babycoach
Ook voor de baby’s en dreumesen hebben we een eigen coach. De Bolle Buiken en Babycoach organiseert voor de allerjongsten leuke activiteiten. Voorlezen, muziek luisteren, babymassage en het stimuleren van de motorische ontwikkeling door spel. 

Wil je meer weten over onze coaches? Bijvoorbeeld wie zij zijn of wat zij allemaal organiseren qua activiteiten? Kijk dan eens op deze pagina!