Flexibiliteit in uw contract

Kinderopvang Zonnekinderen biedt u flexibiliteit (zonder extra kosten) in uw contract op de volgende manieren:

Nationale feestdagen komen in aanmerking om te sparen of te ruilen

Om klanten meer flexibiliteit te geven is het mogelijk om nationale feestdagen te ruilen of de uren te sparen, indien de contractuele opvang dag valt op een nationale feestdag. Voor zowel het ruilen als het sparen (stapelen) zijn de hiervoor geldende voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in het protocol ruildagen en / of het protocol extra opvang. Deze zijn terug te vinden in het Ouderportaal. 

Contracturen sparen (alleen voor BSO)

Buiten de schoolweken heeft u recht op opvang gedurende dezelfde tijden en uren volgens het VSO/NSO contract. Indien u tijdens uw eigen vakantie geen gebruik maakt van deze opvanguren, mag u deze opvanguren opsparen en inzetten tijdens de vakanties, wanneer u wel behoefte heeft aan opvang. Ook kunt u deze uren gebruiken voor bijvoorbeeld een studiedag of wanneer u een extra opvangdag nodig heeft. Zie voor verdere uitleg het protocol “extra opvang” iin het Ouderportaal. Deze regeling is alleen van toepassing op de BSO.

Even / oneven weken 
Als u werkt in ploegendienst of onregelmatige dienst dan kan uw opvangbehoefte per week verschillen. Wij hebben hiervoor de volgende oplossing:
- Indien u bijvoorbeeld de ene week in ochtenddienst werkt en de andere week in middagdienst dan kunt u de ene week uw kind in de ochtenden brengen en de andere week in de middagen. Bij BSO geldt dat u in dit geval bijvoorbeeld de ene week wel gebruik maakt van de BSO en de andere week niet. Dit aanbod is alleen geldig voor locaties waar de bezetting dit toelaat.