Flexibiliteit in uw contract

Kinderopvang Zonnekinderen biedt u flexibiliteit (zonder extra kosten) in uw contract op de volgende manieren:

Contracturen sparen (alleen voor BSO)
Buiten de schoolweken heeft u recht op opvang gedurende dezelfde tijden en uren volgens het VSO/NSO contract. Indien u tijdens uw eigen vakantie geen gebruik maakt van deze opvanguren, mag u deze opvanguren opsparen en inzetten tijdens de vakanties, wanneer u wel behoefte heeft aan opvang. Ook kunt u deze uren gebruiken voor bijvoorbeeld een studiedag of wanneer u een extra opvangdag nodig heeft. Zie voor verdere uitleg het protocol “extra opvang”. Deze regeling is alleen van toepassing op de BSO.

Even / oneven weken 
Als u werkt in ploegendienst of onregelmatige dienst dan kan uw opvangbehoefte per week verschillen. Wij hebben hiervoor de volgende oplossing:
- Indien u bijvoorbeeld de ene week in ochtenddienst werkt en de andere week in middagdienst dan kunt u de ene week uw kind in de ochtenden brengen en de andere week in de middagen. Bij BSO geldt dat u in dit geval bijvoorbeeld de ene week wel gebruik maakt van de BSO en de andere week niet. Dit aanbod is alleen geldig voor locaties waar de bezetting dit toelaat.