Oudercommissie

Onze oudercommissie, die deel uitmaakt van de IKC-raad, bestaat uit de volgende personen: 

Mieke Kirkenir

Bo de Best

Carla Seesink-van den Boogaart

Fernanda Prinzen

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elke kinderopvangorganisatie verplicht is om een oudercommissie op te richten. Dit is in wet vastgelegd om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven op belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook IKC de Bosmark unit kinderopvang heeft een oudercommissie. Hieronder leggen we uit welke taken en doelstellingen de oudercommissie heeft.

Taak oudercommissie
De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als groep sterk te maken voor bepaalde zaken. De oudercommissie, die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen die IKC de Bosmark unit kinderopvang bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van IKC de Bosmark. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden.


Voor en door ouders
De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van IKC de Bosmark. Vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellende ouders worden bijgewoond. De vergaderingen worden in de IKC-nieuwsbrief aangekondigd. Indien u interesse heeft in de notulen van het overleg kunt u dit per mail aan het secretariaat kenbaar maken.

Contact met de oudercommissie
Ouders kunnen ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang altijd bij ons melden. Ook ervaringen van ouders met de dienstverlening die alle ouders aangaan horen wij graag. Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun eigen situatie kunnen in eerste instantie terecht bij de medewerkers en directie van IKC de Bosmark.


Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie: oc.ikc.debosmark@gmail.com  De oudercommissie probeert zo spoedig mogelijk te reageren.

Aanmelden voor de oudercommissie
Ouders die interesse hebben in het vertegenwoordigen van de groep ouders van kinderen die IKC de Bosmark unit kinderopvang bezoeken, kunnen zich aanmelden voor de oudercommissie via bovenstaand mailadres.