Visie en Missie

Visie

Op de Bosmark willen we de kinderen veel leren. Naast rekenen, taal en lezen wordt ook ingezet op sociale omgangsvormen, sport, natuur, creativiteit en cultuur. Dit doen we altijd vanuit een positieve benadering. Door gewenst gedrag te belonen ontwikkelen kinderen zich beter. Zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en geloof in jezelf en de ander zijn belangrijke pijlers van het IKC de Bosmark.
Ouders zien we als partner bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van hun kind(eren). We maken gebruik van elkaars deskundigheid en laten dit ten goede komen aan het kind. Vanuit ons multifunctionele gebouw stimuleren we samenwerking en ontmoeting en zoeken we de verbinding met Dinxperlo.

Het IKC vergroot de wereld van een kind, helpt hen die te begrijpen en daarin zelf een weg te vinden. De wereld van de toekomst is tenslotte wat kinderen ervan maken!

Missie

IKC de Bosmark geeft kinderen van 0-13 jaar ruimte om te groeien!

Wij bieden kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn, waarbij opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Ieder kind staat hierbij centraal, waarbij hij of zij leert met en van de omgeving, want opgroeien doe je samen!