Wat is een IKC?

Integraal Kind Centrum (IKC) de Bosmark is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuterbegeleiding/peuterspeelwerk, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw.

Een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Dat doen we door het samenvoegen van twee professionele organisaties, te weten basisschool de Bosmark en Kinderopvang Zonnekinderen.

IKC de Bosmark: ruimte om te groeien!


Onderstaande link laat u een informatiefilmpje over het IKC zien. Wat is nu precies een IKC?
https://vimeo.com/174482863