Ruimte om te groeien

IKC DE BOSMARK

IKC de Bosmark geeft kinderen van 0-13 jaar ruimte om te groeien! Wij bieden kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Ieder kind staat hierbij centraal, waarbij hij of zij leert met en van de omgeving. Want opgroeien doe je samen!

MEER OVER ONS

Nieuws van ons IKC!

Bosmark
2 dagen geleden
Speel- en leergroep KIES KIES (Kinderen In Echtscheidings-Situaties) helpt jullie kind om de scheiding beter te begrijpen en om te gaan met de verande... Lees meer
Speel- en leergroep KIES
KIES (Kinderen In Echtscheidings-Situaties) helpt jullie kind om de scheiding beter te begrijpen en om te gaan met de veranderde situatie. Dit doet jullie kind door tijdens bijeenkomsten met kinderen in dezelfde situatie te praten. Maar ook door in spelvorm te oefenen met gedrag, omgaan met gevoelens en oefenen van gesprekken.
KIES is er voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool die een scheiding meemaken of hebben meegemaakt en die wonen in de gemeente Aalten.
Het is belangrijk dat beide ouders het goed vinden dat het kind de training volgt.
• Bij voldoende aanmeldingen starten we in november 2018.
• Individueel kennismaken met de kinderen en een kort intake-gesprek met (één van de)
ouders.
• Wekelijkse kinderbijeenkomst op de maandagmiddag vanaf 14:00 uur
(totaal 6x).
• Locatie: Triangel Laag Dalweg 18 Aalten
De kinderen worden in de groep begeleid door:2 KIES coaches van de GGD NOG
Voor informatie en/of opgave kun je mailen naar info@preventieplatform.nl
3 dagen geleden
Het nieuwe leerteam van academische opleidingsschool IKC de Bosmark en cbs De Höve. We wensen jullie mooie leerervaringen op onze locaties!
Het nieuwe leerteam van academische opleidingsschool IKC de Bosmark en cbs De Höve.
We wensen jullie mooie leerervaringen op onze locaties!